Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Słownik skrótów

Wyjaśnienia skrótów pojęciowych:

art. - artykuł
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
ds. - do spraw
Dz.U. - Dziennik Ustaw
Dz.Urz.Woj. Maz. - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
itp. - i tym podobne
K.p.a. - Kodeks postępowania administracyjnego
M.P. - Monitor Polski
NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej
NIK - Najwyższa Izba Kontroli
NSA - Naczelny Sąd Administracyjny
nr - numer
PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
pkt - punkt
PN - Przetarg Nieograniczony
p.o. - pełniący/a obowiązki
PO - Przetarg Nieograniczony
poz. - pozycja
REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
tekst jedn. - tekst jednolity
TERYT - Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
UE - Unia Europejska
ust. - ustęp
WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPI - Wieloletni Plan Inwestycyjny
ww. - wyżej wymieniony/a
wz. - w zastępstwie
zał. - załącznik
z późn. zm. - z późniejszą/ymi zmianą/ami
z późn. sprost. - z późniejszym/i sprostowaniem/ami
z up. - z upoważnienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

ilość odwiedzin: 7691130

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X