Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Rok 2012

 • plik pdf - 112-zmiany_wynagradzania_pracowników.pdf 112-zmiany_wynagradzania_pracowników.pdf
  (606.66 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2013-06-14 13:34:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 1/2012 Zarządzenie Nr 1/2012
  (6.56 MB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-03
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-01-10 08:39:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 13:47:29)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 2/2012 Zarządzenie Nr 2/2012
  (6.4 MB)
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Łajskach
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-04
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-01-10 11:13:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 13:48:24)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 3/2012 Zarządzenie Nr 3/2012
  (6.49 MB)
  w sprawie odwołania ze stanowiska p.o. dyrektora Gimnazjum w Łajskach
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-04
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-01-10 11:13:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 13:49:01)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 4/2012 Zarządzenie Nr 4/2012
  (6.85 MB)
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Łajskach
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-04
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-01-10 11:13:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 13:50:32)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 5/2012 Zarządzenie Nr 5/2012
  (471.75 KB)
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu przez podmioty uprawnione, tj. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-05
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-01-10 08:33:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 13:51:09)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 6/2012 Zarządzenie Nr 6/2012
  (269.69 KB)
  w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu zagospodarowania gruntów
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-10
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-01-13 10:17:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 13:51:50)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 7/2012 Zarządzenie Nr 7/2012
  (2.94 MB)
  w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-10
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-01-18 08:21:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 13:53:08)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 8/2012 Zarządzenie Nr 8/2012
  (277.43 KB)
  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania referendum w sprawie samoopodatkowania na rzecz zapobiegania podtopieniom
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-12
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-01-18 08:33:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 13:54:11)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 9/2011 Zarządzenie Nr 9/2011
  (173.79 KB)
  w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-12
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-16 15:50:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 13:54:56)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 10/2012 Zarządzenie Nr 10/2012
  (178.17 KB)
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-12
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-16 15:50:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 13:56:00)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 11/2012 Zarządzenie Nr 11/2012
  (2.32 MB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-17
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-02-01 09:53:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 13:56:44)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 12/2012 Zarządzenie Nr 12/2012
  (4.85 MB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-17
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-02-01 11:00:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 13:57:27)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 13/2012 Zarządzenie Nr 13/2012
  (283.49 KB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej w 2012 roku polegającym na edukacji w sferze przedsiębiorczości w Gminie Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-23
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-02-01 11:09:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-31 11:54:58)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 14/2012 Zarządzenie Nr 14/2012
  (283.93 KB)
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie edukacji publicznej - edukacji w sferze przedsiębiorczości w Gminie Wieliszew w 2012 roku przez podmioty uprawnione (...)
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-23
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-01-31 13:08:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-31 11:49:17)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 15/2012 Zarządzenie Nr 15/2012
  (87.88 KB)
  w sprawie ustalenia kwoty dotacji z budżetu Gminy Wieliszew dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-31
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-02-03 12:50:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:01:13)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/2012
  (14.66 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-02-03
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-03-01 14:00:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:02:11)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 18/2012 Zarządzenie Nr 18/2012
  (102.43 KB)
  w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-02-27
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-02-29 11:23:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:03:28)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 17/2012 Zarządzenie Nr 17/2012
  (2.61 MB)
  w sprawie powołania komisji klasyfikującej dokumenty z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-02-08
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-03-01 13:51:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:02:45)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 19/2012 Zarządzenie Nr 19/2012
  (265.43 KB)
  w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wieliszew Planu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Instrukcji postępowania z informacjami o klauzuli zastrzeżone i poufne
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-02-27
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-03-01 13:39:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:05:35)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 20/2012 Zarządzenie Nr 20/2012
  (185.49 KB)
  w sprawie ustalenia kwoty dotacji z budżetu Gminy Wieliszew dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-20
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-03-23 09:28:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-23 13:48:00)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 21/2012 Zarządzenie Nr 21/2012
  (597.75 KB)
  w sprawie powierzenia stanowiska udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostekami samorządu terytorialnego z terenu powiatu legionowskiego oraz Wojskową Komendę Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-21
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-16 10:14:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:08:04)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 22/2012 Zarządzenie Nr 22/2012
  (374.37 KB)
  w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-21
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-16 09:55:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:08:46)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 23/2012 Zarządzenie Nr 23/2012
  (1.28 MB)
  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rok 2011
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-23
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-13 14:09:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:09:26)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 24/2012 Zarządzenie Nr 24/2012
  (201.58 KB)
  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew za 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:05:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:10:10)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 25/2012 Zarządzenie Nr 25/2012
  (205.91 KB)
  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie ul. Modlińska 1 za 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:05:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-23 13:41:15)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 26/2012 Zarządzenie Nr 26/2012
  (195.96 KB)
  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie za 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:05:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:11:36)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 27/2012 Zarządzenie Nr 27/2012
  (855.22 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-13 13:16:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:12:19)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 28/2012 Zarządzenie Nr 28/2012
  (1.39 MB)
  w sprawie ustalenia wytycznych na rok szkolny 2012/2013 dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-02
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-13 12:27:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:12:55)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 29/2012 Zarządzenie Nr 29/2012
  (1.47 MB)
  w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-05
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-13 11:04:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:13:30)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 30/2012 Zarządzenie Nr 30/2012
  (2.19 MB)
  w sprawie zasad postępowania w procesie oceny pracy dyrektorów przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-10
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-11 08:22:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:14:14)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 31/2012 Zarządzenie Nr 31/2012
  (198.04 KB)
  w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2012 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-10
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-13 10:25:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:14:52)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 32/2012 Zarządzenie Nr 32/2012
  (576.9 KB)
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy dawne TGW Dębe
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-12
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-13 09:42:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:17:50)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 33/2012 Zarządzenie Nr 33/2012
  (181.31 KB)
  w sprawie sprzedaży w drodze licytacji (przetargu ustnego nieograniczonego) pojazdów stanowiących własność Gminy Wieliszew oraz powołania Komisji do przeprowadzenia licytacji
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-17
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-25 12:16:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:18:24)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 34/2012 Zarządzenie Nr 34/2012
  (2.51 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-19
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-07-11 12:15:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:19:02)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 35/2012 Zarządzenie Nr 35/2012
  (2.49 MB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-20
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-07-11 12:16:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:20:00)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 36/2012 Zarządzenie Nr 36/2012
  (267.58 KB)
  w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi prawniczej polegającej na wykonaniu zastępstwa procesowego przed sądami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-20
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-27 09:57:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:20:37)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 37/2012 Zarządzenie Nr 37/2012
  (429.51 KB)
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-24
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-04-27 08:17:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:21:15)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 38/2012 Zarzadzenie Nr 38/2012
  (170.23 KB)
  w sprawie powołania zespołu kontrolującego do wykonania czynności kontrolnych w Klubie Sportowym "Impet" Łajski
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-05-29 14:20:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:21:54)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 39/2012 Zarządzenie Nr 39/2012
  (193.25 KB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy dawne TGW Dębe
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-07
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-05-29 14:20:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:32:21)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 40/2012 Zarządzenie Nr 40/2012
  (153.27 KB)
  w sprawie powołania i składu Zespołu rozpatrującego wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wieliszew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-07
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-05-29 14:20:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:23:36)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 41/2012 Zarządzenie Nr 41/2012
  (130.58 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-08
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-05-29 14:20:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:24:12)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 42/2012 Zarządzenie Nr 42/2012
  (146.08 KB)
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-15
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-05-29 14:21:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:24:46)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 43/2012 Zarządzenie Nr 43/2012
  (423.87 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-16
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-05-29 14:21:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-07 08:12:03)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 44/2012 Zarządzenie Nr 44/2012
  (147.08 KB)
  w sprawie utworzenia Pionu ochrony
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-16
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-05-29 14:21:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:25:55)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 45/2012 Zarządzenie Nr 45/2012
  (141.56 KB)
  w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa za nieobecnego dyrektora szkoły
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-17
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-05-29 14:22:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:26:38)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 46/2012 Zarządzenie Nr 46/2012
  (555.17 KB)
  w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-21
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-05-29 14:22:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:28:54)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 47/2012 Zarządzenie Nr 47/2012
  (456.37 KB)
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-22
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-05-22 16:38:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:29:43)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 48/2012 Zarządzenie Nr 48/2012
  (272.74 KB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-24
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-23 12:01:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:30:25)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 49/2012 Zarządzenie Nr 49/2012
  (844.62 KB)
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-24
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:06:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:31:07)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 50/2012 Zarządzenie Nr 50/2012
  (224.68 KB)
  w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-24
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-23 12:01:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:31:51)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 51/2012 Zarządzenie Nr 51/2012
  (1.39 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:20:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:32:37)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 52/2012 Zarządzenie Nr 52/2012
  (1.26 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-12
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:22:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:33:13)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 53/2012 Zarządzenie Nr 53/2012
  (199.09 KB)
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy dawne TGW Dębe
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-14
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:22:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:33:58)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 54/2012 Zarządzenie Nr 54/2012
  (268.03 KB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-21
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:23:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 14:34:49)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 55/2012 Zarządzenie Nr 55/2012
  (553.9 KB)
  w sprawie sporzadzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-22
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:24:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:12:00)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 56/2012 Zarządzenie Nr 56/2012
  (2.25 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-29
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:29:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:34:45)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 57/2012 Zarządzenie Nr 57/2012
  (203.98 KB)
  w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-29
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:29:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:13:12)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 58/2012 Zarządzenie Nr 58/2012
  (1.75 MB)
  w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-29
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:31:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:14:24)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 59/2012 Zarządzenie Nr 59/2012
  (1.84 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-11
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:35:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:13:51)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 60/2012 Zarzadzenie Nr 60/2012
  (841.06 KB)
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-12
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:35:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:15:20)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 60/A/2012 Zarzadzenie Nr 60/A/2012
  (257.59 KB)
  w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:36:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:15:56)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 61/2012 Zarządzenie Nr 61/2012
  (252.27 KB)
  w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Kaczyńskiej - Starszy specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-17
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:36:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:17:22)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 61/2012 Zarzadzenie Nr 61/2012
  (220.47 KB)
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-17
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:36:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:16:35)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 63/2012 Zarządzenie Nr 63/2012
  (1.68 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-23
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:37:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:17:59)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 64/2012 Zarzadzenie Nr 64/2012
  (466.2 KB)
  w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wieliszew (...)
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-23
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:38:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:19:28)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 65/2012 Zarządzenie Nr 65/2012
  (1.88 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:39:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:32:57)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 67/2012 Zarządzenie Nr 67/2012
  (2.15 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-16
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-23 12:02:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:21:25)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 68/2012 Zarządzenie Nr 68/2012
  (215.89 KB)
  w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji składników majątku ruchomego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-17
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-23 12:03:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:22:17)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 70/2012 Zarządzenie Nr 70/2012
  (356.5 KB)
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-23
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-10-23 13:20:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:22:53)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 74/2012 Zarządzenie Nr 74/2012
  (294.97 KB)
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-10-23 13:20:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:33:32)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 75/2012 Zarządzenie Nr 75/2012
  (308.09 KB)
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-10-23 13:19:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:34:03)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 76/2012 Zarządzenie Nr 76/2012
  (520.11 KB)
  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-10-23 13:19:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:34:44)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 77/2012 Zarządzenie Nr 77/2012
  (2.55 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-31
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-10-23 13:19:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:27:24)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 79/2012 Zarządzenie Nr 79/2012
  (5.71 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-09-17
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-10-23 13:18:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:35:57)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 80/2012 Zarządzenie Nr 80/2012
  (3.58 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-09-18
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-10-23 13:18:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:36:40)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 81/2012 Zarządzenie Nr 81/2012
  (2.79 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-09
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-10-23 13:21:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:37:10)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 82/2012 z dnia 28 października 2012 roku w sprawie inwentaryzacji okresowej składników majątku Zarządzenie Nr 82/2012 z dnia 28 października 2012 roku w sprawie inwentaryzacji okresowej składników majątku
  (1.24 MB)
  Zarządzenie Nr 82/2012 z dnia 28 października 2012 roku w sprawie inwentaryzacji okresowej składników majątku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  (2012-10-28)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2014-04-23 13:18:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Ziemak
  (2014-04-23 13:37:06)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 83/2012 Zarządzenie Nr 83/2012
  (615 KB)
  w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej ds. przydziału mieszkań będących w zasobach gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-09
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-10-29 13:55:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-10-29 15:10:34)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 84/2012 Zarządzenie Nr 84/2012
  (3.21 MB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-10
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-10-23 13:21:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-23 13:40:24)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 85/2012 Zarządzenie Nr 85/2012
  (230.64 KB)
  w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-11
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-05 14:31:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-05 14:38:19)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 86/2012 Zarządzenie Nr 86/2012
  (586.18 KB)
  w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 34/2005 Urzędu Gminy Wieliszew z dnia 2 czerwca 2005 roku dot. powołania oraz ustalenia zadań i trybu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-11
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-19 14:53:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-19 15:02:56)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 87/2012 Zarządzenie Nr 87/2012
  (3.08 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Zastępca Wójta Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-24
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-19 14:53:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-19 15:05:32)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 88/2012 Zarządzenie Nr 88/2012
  (1007.16 KB)
  w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (obręb PGR), gmina Wieliszew, opracowanego na podstawie Uchwały Nr XXII/209/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-25
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-19 14:54:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-19 15:12:24)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 89/2012 Zarządzenie Nr 89/2012
  (352.99 KB)
  w sprawie wprowadzenie zmian do Procedury Projektów Uchwał Rady Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-19 14:54:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-19 15:20:04)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 90/2012 Zarządzenie Nr 90/2012
  (1.04 MB)
  w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wieliszew i nadania jej regulaminu
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-06
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-19 14:54:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-19 15:23:15)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 91/2012 Zarządzenie Nr 91/2012
  (13.46 MB)
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-09
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-19 13:45:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-20 14:05:10)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 92/2012 Zarządzenie Nr 92/2012
  (18.1 MB)
  w sprawie projektu budżetu Gminy Wieliszew na 2013 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-09
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-19 13:34:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-19 13:53:40)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 93/2012 Zarządzenie Nr 93/2012
  (401.35 KB)
  w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. B przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-09
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-05 14:31:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-05 14:40:52)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 94/2012 Zarządzenie Nr 94/2012
  (2.3 MB)
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2013 roku, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-22
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-23 13:32:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-23 13:38:39)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 95/2012 Zarządzenie Nr 95/2012
  (368.19 KB)
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  (2012-11-28)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-12-04 13:23:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-05 14:25:10)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 96/2012 Zarządzenie Nr 96/2012
  (1.06 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  (2012-11-27)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-27
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-12-05 10:40:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-05 14:25:46)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 97/2012 Zarządzenie Nr 97/2012
  (240.47 KB)
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  (2012-11-27)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-27
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-12-05 10:41:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-05 14:24:07)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 99/2012 Zarządzenie Nr 99/2012
  (986.64 KB)
  o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy Społecznej w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  (2012-11-30)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-11-30 09:57:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-31 15:07:36)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 100/2012 Zarządzenie Nr 100/2012
  (84.4 KB)
  w sprawie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  (2012-11-30)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-12-10 17:39:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-10 15:21:22)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 102/2012 Zarządzenie Nr 102/2012
  (361.32 KB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2013 r., przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-14
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2013-02-01 11:22:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-02-01 11:37:12)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 103/2012 Zarządzenie Nr 103/2012
  (962.1 KB)
  Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Wieliszew w obszarze " Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na 2013 rok.
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  (2012-12-14)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-14
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-12-19 14:10:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-10 15:20:45)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 104/2012 Zarządzenie Nr 104/2012
  (320.11 KB)
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2013 roku przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-17
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-12-28 18:07:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-31 15:05:54)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 105/2012 Zarządzenie Nr 105/2012
  (528.3 KB)
  w sprawie: zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Wieliszew w dniu 31 grudnia
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  (2012-12-19)
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2012-12-19 13:04:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-09 14:55:18)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 106/2012 Zarzadzenie Nr 106/2012
  (259.13 KB)
  w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieliszew (...)
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2013-02-01 13:42:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-02-01 13:44:24)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 107/2012 Zarządzenie Nr 107/2012
  (464.67 KB)
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-27
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-31 11:22:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-31 11:25:41)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 108/2012 Zarządzenie Nr 108/2012
  (296.52 KB)
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2013 r. przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-27
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2013-02-01 11:22:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-02-01 11:38:29)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 109/2012 Zarządzenie Nr 109/2012
  (2.41 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-28
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2013-02-01 11:22:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-02-01 11:36:32)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 111/2012 Zarządzenie Nr 111/2012
  (129.04 KB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  (2012-12-31)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2013-01-31
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2013-01-04 09:05:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-09 14:54:49)

ilość odwiedzin: 7675666

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X