Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Referat Podatków

Kierownik - Magdalena Szczepanowska
    Do kompetencji Referatu Podatków należy:
1.    prowadzenie postępowań podatkowych,
2.    wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych oraz zaświadczeń o stanie majątkowym,
3.    dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych,
4.    powadzenie egzekucji administracyjnej dochodów gminy,
5.    weryfikacja deklaracji podatków oraz wykazów nieruchomości osób prawnych i fizycznych w oparciu
    o zapisy ewidencji gruntu,
6.    prowadzenie kontroli u podatnika zgodności i prawidłowości składanych deklaracji i wykazów w zakresie podatku od nieruchomości,
7.    prowadzenie kontroli prawidłowości pobierania opłaty targowej,
8.    prowadzenie obsługi i księgowanie wpłat z tytułu ratalnej sprzedaży lokali komunalnych,
9.    sporządzanie umów cywilnoprawnych z inkasentami podatków i opłat lokalnych,
10.    przygotowywanie wniosków i decyzji o udzielenie ulg i umorzeniu zaległości podatkowych i innych należności oraz rozkładanie na raty,
11.    prowadzenie księgowości podatkowej, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
12.    nadzorowanie inkasa z tytułu zobowiązań pieniężnych rolników oraz podatków i opłat lokalnych.
13.    prowadzenie ewidencji szczegółowej, analitycznej i syntetycznej należności z tytułu użytkowania wieczystego,
14.    prowadzenie ewidencji szczegółowej, analitycznej i syntetyczne należności z tytułu podatku od środków transportu,
15.    prowadzenie ewidencji szczegółowej, analitycznej i syntetycznej podatków i opłat lokalnych,
16.    prowadzenie wszelkich spraw związanych z pomocą de minimis, ulgami, zwolnieniami i inną pomocą dla podatnika,
17.    sporządzanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
18.    przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu w zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku transportowego i użytkowania wieczystego,
19.    sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań dotyczących podatków i opłat lokalnych, podatku od środków transportu, użytkowania wieczystego
20.    sporządzanie innych niezbędnych sprawozdań z wykonania budżetu,
21.    prowadzenie windykacji wszelkich należności dotyczących podatków i opłat lokalnych,
22.    prowadzenie spraw zwianych z ewidencją i księgowością należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych  

 

Wytworzył:
ORK - Aneta Olendrzyńska
Udostępnił:
Magdalena Kucińska
(2012-10-10 09:39:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Angelika Pasek-Gilarska
(2017-08-07 12:17:23)

ilość odwiedzin: 7128987

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X