Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Referat Informacji i Promocji Gminy

   Do zadań Referatu Informacji i Promocji Gminy należy:
1.    koordynacja organizacji imprez gminnych,
2.    koordynacja przedsięwzięć okazjonalnych,
3.    koordynacja ze strony Urzędu imprez sołeckich,
4.    współpraca z parafiami przy organizacji imprez kościelnych i udziałem Kościoła,
5.    współpraca z jednostką wojskową i komisariatem policji (wsparcie przedsięwzięć),
6.    współpraca z organizacjami i instytucjami samorządowymi realizującymi na terenie gminy przedsięwzięcia PCK, Powiat (np. mamografia) itp;
7.    współpraca międzynarodowa,
8.    współpraca z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego,
9.    koordynacja współpracy ze sponsorami, pozyskiwanie środków od sponsorów,
10.    konkursy gminne,
11.    gadżety,
12.    opracowywanie nieskomplikowanych wydawnictw graficznych,
13    obsługa medialna wydarzeń gminnych,
14.    współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi (w tym portale www)
15.    publikowanie przychodzących z zewnątrz aktualności na stronie www,
16.    interakcja facebooka,
17.    umieszczanie na stronie www aktualności (połączone z prowadzeniem serwisu urzędowego),
18.    obsługa VIP,
19.    współpraca z mediami w zakresie patronatów, porozumień, umów, ogłoszeń płatnych,
20.    współpraca z mediami pod kątem weryfikacji informacji publikowanych na temat Gminy Wieliszew „prasówka”, sprostowania, polemiki, komentarze;
21.    przygotowanie prezentacji Gminy,
22.    przygotowanie materiałów wymaganych do zgłoszenia Gminy do konkursów,
23.    inicjowanie przedsięwzięć promocyjnych gminy,
24.    organizowanie i przygotowywanie prezentacji gminy na wystawach i seminariach gospodarczych,
25.    prowadzenie spraw związanych z opracowaniem raportu o stanie społeczno-gospodarczym gminy
    oraz jego aktualizacji,
26.    przeprowadzanie ankiet wśród mieszkańców,
27.    utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami samorządowymi,
28.    opracowywanie materiałów o gminie przeznaczonych na użytek wydawniczy /ulotki, foldery, informatory/,
29.    prowadzenie bieżącej współpracy z innymi referatami urzędu w zakresie planowania i rozwoju gminy,
30.     przeprowadzanie analiz, opiniowanie planów i opracowań dotyczących rozwoju gminy,
31.    przygotowywanie materiałów do programów rozwoju gminy (strategia rozwoju),
32.    redagowanie gazety gminnej,
33.    prowadzenie serwisu informacyjnego Gminy Wieliszew,
34.    opracowywanie umów w związku z realizacją zadań, do których zobowiązana jest gmina /dot. gazety gminnej
    i promocji gminy/,
35    przygotowywanie informacji na temat działalności urzędu i władz gminy dla środków masowego przekazu,
36.    przygotowywanie oraz wysyłanie zaproszeń,
37.    prowadzenie Wieliszewskiej Kart Dużej Rodziny,
38.    prowadzenie spraw związanych z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych – w  Gminie Wieliszew.
 

 

Wytworzył:
ORK - Aneta Olendrzyńska
Udostępnił:
Magdalena Kucińska
(2012-10-10 09:07:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Ziemak
(2015-01-09 08:42:52)

ilość odwiedzin: 7129040

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X