Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Referat Zakupów i Zamówień Publicznych

Kierownik - Agata Zielińska

Do zadań i kompetencji Referatu Zakupów i Zamówień Publicznych  należy:

 1. dbałość o staranne przestrzeganie prawa we wszystkich procedurach dotyczących zamówień publicznych dokonywanych przez Gminę,
 2. opiniowanie wszelkich czynności podejmowanych przez referaty w trakcie przygotowywania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego,
 3. opiniowanie wszelkich dokumentów przygotowywanych przez referaty w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 4. sporządzanie dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego,
 5. uzgadnianie z referatami wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 6. udział w powołanych przez Kierownika Zamawiającego komisjach przetargowych,
 7. opracowywanie wzorów dokumentacji przetargowej,
 8. opracowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych uwzględniających specyfikę Urzędu oraz zmieniający się stan prawny,
 9. ogłaszanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
 10. prowadzenie centralnego rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 11. sporządzanie wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wydanie stosownych decyzji administracyjnych,
 12. reprezentowanie Gminy wraz z przedstawicielem komórki wnioskującej o udzielenie zamówienia  w trakcie postępowania odwoławczego,
 13. sporządzanie sprawozdań rocznych o udzielonych zamówieniach,
 14. współpraca z Kancelarią Prawną w zakresie prawa zamówień publicznych.
Wytworzył:
ORK - Aneta Olendrzyńska
Udostępnił:
Magdalena Kucińska
(2012-10-10 09:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Olendrzyńska
(2016-03-16 13:10:45)

ilość odwiedzin: 7129337

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X