Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Referat Kadrowy

Kierownik Małgorzata Twardo

Do kompetencji Referatu Kadrowego należy:
1.    prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
2.    opracowywanie prognoz kadrowych,
3.    prowadzenie spraw związanych z okresowym opiniowaniem i oceną pracowników samorządowych,
4.    prowadzenie dokumentacji związanej ze służbą przygotowawczą pracowników urzędu,
5.    prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez wójta pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych,
6.    kierowanie nowo przyjętych pracowników na przeszkolenie bhp,  informowanie na podstawie zwolnień lekarskich pracowników o wypadkach przy pracy i w drodze do pracy, kierowanie na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników urzedu,
7.    prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
8.    prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie zatrudnienia,
9.    zgłoszenie nowo przyjętych i zwolnionych pracowników oraz członków ich rodzin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
10.    prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników,
11.    koordynacja, przyjmowanie i zapewnienie właściwego przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Urzędu,
12.    sporządzanie list płac dla pracowników urzędu,
13.    prowadzenie dokumentacji i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
14.    sporządzanie list wypłat diet dla radnych Rady Gminy Wieliszew, jej komisji oraz sołtysów,
15.    sporządzanie list wypłat wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
16.    prowadzenie rejestrów- umowy-zlecenia, umowy o dzieło, zgłaszanie do ZUS-u osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu z tego tytułu,
17.    przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
18.    przygotowywanie list płac dla pracowników, którym przyznano ryczałty na wykorzystywanie własnych samochodów do celów służbowych,
19.    prowadzenie spraw związanych z praktykami oraz stażami odbywanymi w urzędzie,
20.    prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników na roboty publiczne oraz współpraca
    z Powiatowym Urzędem Pracy związania z rozliczaniem  wniosków o zwrot poniesionych kosztów  
    w ramach robót publicznych,
21.    prowadzenie dokumentacji podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników zatrudnionych
    w urzędzie i rozliczeń z urzędem skarbowym,
22.    sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
23.    planowanie  wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników Urzędu,
24.    rozliczanie czasu pracy.

Wytworzył:
ORK - Aneta Olendrzyńska
Udostępnił:
Magdalena Kucińska
(2012-10-11 13:06:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Ziemak
(2014-08-11 14:14:46)

ilość odwiedzin: 7129274

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X