Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Wykaz Uchwał Rady Gminy podjętych na XXIX sesji w dniu 15 listopada 2005 roku

 • plik pdf - Uchwała Nr 306/XXIX/05 Uchwała Nr 306/XXIX/05
  (982.33 KB)
  w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Janówek, gmina Wieliszew (dotyczącego działki o nr ewid. 578/4) z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:01:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:33:43)
 • plik pdf - Uchwała Nr 307/XXIX/05 Uchwała Nr 307/XXIX/05
  (8.26 MB)
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Janówek, gmina Wieliszew
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:01:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:34:19)
 • plik pdf - Uchwała Nr 308/XXIX/05 Uchwała Nr 308/XXIX/05
  (957.06 KB)
  w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kałuszyn (Polana), gmina Wieliszew z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:58:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:34:46)
 • plik pdf - Uchwała Nr 309/XXIX/05 Uchwała Nr 309/XXIX/05
  (10.21 MB)
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzeszew (obecnie Wieliszew) dotyczącego fragmentu wsi Kałuszyn (Polana), gmina Wieliszew
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:59:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:35:20)
 • plik pdf - Uchwała Nr 310/XXIX/05 Uchwała Nr 310/XXIX/05
  (8.14 MB)
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sikory, gmina Wieliszew
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:58:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:35:51)
 • plik pdf - Uchwała Nr 311/XXIX/05 Uchwała Nr 311/XXIX/05
  (15.07 MB)
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew dotyczącego obszaru wsi Komornica
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:55:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:36:32)
 • plik pdf - Uchwała Nr 312/XXIX/05 Uchwała Nr 312/XXIX/05
  (6.55 MB)
  w sprawie zarzutu p. E. i D. Michalik wniesionego do "projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komornica, gmina Wieliszew"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:53:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:37:11)
 • plik pdf - Uchwała Nr 313/XXIX/05 Uchwała Nr 313/XXIX/05
  (4.33 MB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2005 rok
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:20:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:37:46)
 • plik pdf - Uchwała Nr 314 /XXIX/05 Uchwała Nr 314 /XXIX/05
  (488.09 KB)
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pod nazwą: "Obiekty sportowe Wieliszew"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:45:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:39:05)
 • plik pdf - Uchwała Nr 315/XXIX/05 Uchwała Nr 315/XXIX/05
  (503.22 KB)
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pod nazwą: "Teren rekreacyjno-sportowy w Olszewnicy Starej"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:44:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:40:38)
 • plik pdf - Uchwała Nr 316/XXIX/05 Uchwała Nr 316/XXIX/05
  (496.09 KB)
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pod nazwą: "Rozbudowa remizy OSP Skrzeszew"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:43:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:41:18)
 • plik pdf - Uchwała Nr 317/XXIX/05 Uchwała Nr 317/XXIX/05
  (508.25 KB)
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pod nazwą: "Modernizacja budynków komunalnych w Skrzeszewie"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:43:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:42:08)
 • plik pdf - Uchwała Nr 318/XXIX/05 Uchwała Nr 318/XXIX/05
  (1.43 MB)
  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:43:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:42:57)
 • plik pdf - Uchwała Nr 319/XXIX/05 Uchwała Nr 319/XXIX/05
  (883.65 KB)
  w sprawie opłaty administracyjnej
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:42:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:43:37)
 • plik pdf - Uchwała Nr 320/XXIX/05 Uchwała Nr 320/XXIX/05
  (802.16 KB)
  w sprawie stawek opłaty targowej
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:42:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:44:18)
 • plik pdf - Uchwała Nr 321/XXIX/05 Uchwała Nr 321/XXIX/05
  (946.59 KB)
  w sprawie podatku od posiadania psów
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:41:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:44:49)
 • plik pdf - Uchwała Nr 322/XXIX/05 Uchwała Nr 322/XXIX/05
  (2.33 MB)
  w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:41:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:45:21)
 • plik pdf - Uchwała Nr 323/XXIX/05 Uchwała Nr 323/XXIX/05
  (601.14 KB)
  w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 roku
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:40:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:45:53)
 • plik pdf - Uchwała Nr 324/XXIX/05 Uchwała Nr 324/XXIX/05
  (884.92 KB)
  w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przyznawanej nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Wieliszew
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:40:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:46:25)
 • plik pdf - Uchwała Nr 325/XXIX/05 Uchwała Nr 325/XXIX/05
  (2.05 MB)
  w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie "Ośrodek Kultury w Wieliszewie" i przyjęcia Statutu
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:40:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:47:33)
 • plik pdf - Uchwała Nr 326/XXIX/05 Uchwała Nr 326/XXIX/05
  (667.05 KB)
  w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:39:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:48:18)
 • plik pdf - Uchwała Nr 327/XXIX/05 Uchwała Nr 327/XXIX/05
  (6.65 MB)
  w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:39:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 12:56:45)
 • plik pdf - Uchwała Nr 328/XXIX/05 Uchwała Nr 328/XXIX/05
  (443.98 KB)
  w sprawie uchylenia Uchwały Nr 305/XXVIII/05 Rady Gminy Wieliszew z dnia 6 września 2005 roku dotyczącej zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 10:38:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 13:46:54)

ilość odwiedzin: 7691256

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X