Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Rok 2011

 • plik pdf - Zarządzenie Nr 1/2011 Zarządzenie Nr 1/2011
  (137.71 KB)
  w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Michałów-Reginów
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-01-11
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:49:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:37:34)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 2/2011 Zarządzenie Nr 2/2011
  (115.18 KB)
  w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-01-11
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:49:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:38:25)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 3/2011 Zarządzenie Nr 3/2011
  (103.07 KB)
  w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-01-24
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:49:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:39:53)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 4/2011 Zarządzenie Nr 4/2011
  (101.56 KB)
  w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-01-24
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:49:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:40:46)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 5/2011 Zarządzenie Nr 5/2011
  (141.22 KB)
  w sprawie odwołania dyrektora Przedszkola Samorządowego w Janówku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-01-31
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:49:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:41:48)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 6/2011 Zarządzenie Nr 6/2011
  (140.44 KB)
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego w Janówku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-01-31
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:49:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:42:38)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 7/2011 Zarządzenie Nr 7/2011
  (761.97 KB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-01-31
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:49:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:43:27)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 8/2011 Zarządzenie Nr 8/2011
  (246.03 KB)
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-01-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2013-02-01 13:25:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-02-01 13:35:38)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 9/2011 Zarządzenie Nr 9/2011
  (140.22 KB)
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-02-03
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:49:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:44:23)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 10/2011 Zarządzenie Nr 10/2011
  (196.84 KB)
  w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-02-07
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:48:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:45:23)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 11/2011 Zarządzenie Nr 11/2011
  (919.61 KB)
  w sprawie przyjęcia "Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień przez gminę w wartości powyżej 3499 PLN a poniżej 14 000 EUR"
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-02-16
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:48:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:46:20)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 12/2011 Zarządzenie Nr 12/2011
  (86.18 KB)
  w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-01
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:48:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:47:20)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 13/2011 Zarządzenie Nr 13/2011
  (149.18 KB)
  w sprawie powołania Komisji przetargowych
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-02
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:48:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:48:14)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 14/2011 Zarządzenie Nr 14/2011
  (284.26 KB)
  w sprawie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego (...)
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-04
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:48:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:49:14)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 15/2011 Zarządzenie Nr 15/2011
  (436.72 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-03
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:48:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:50:13)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 16/2011 Zarządzenie Nr 16/2011
  (151.95 KB)
  w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/07 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31.12.2007r. określającego wysokość stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-03
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:48:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:51:02)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 17/2011 Zarządzenie Nr 17/2011
  (148.35 KB)
  w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Waldemarowi Bazylak - pracownikami socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-10
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:48:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:51:58)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 18/2011 Zarządzenie Nr 18/2011
  (887.24 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-11
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:48:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:52:54)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 19/2011 Zarządzenie Nr 19/2011
  (774.51 KB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-11
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:48:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:53:45)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 20/2011 Zarządzenie Nr 20/2011
  (880.02 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-17
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:47:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:54:35)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 21/2011 Zarządzenie Nr 21/2011
  (141.64 KB)
  w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Wieliszew w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-22
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:47:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:55:34)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 22/2011 Zarządzenie Nr 22/2011
  (157.68 KB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-22
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:47:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:56:20)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 23/2011 Zarządzenie Nr 23/2011
  (184.74 KB)
  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i (...)
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:47:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:57:11)
 • plik pdf - Załączniki do Zarządzenia Nr 23/2011 Załączniki do Zarządzenia Nr 23/2011
  (5.69 MB)
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2016-09-14 11:52:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2016-09-14 11:55:53)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 23a/2011 Zarządzenie Nr 23a/2011
  (1005.55 KB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:47:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:58:03)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 24/2011 Zarządzenie Nr 24/2011
  (8.43 MB)
  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:47:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:59:00)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 24a/2011 Zarządzenie Nr 24a/2011
  (681.45 KB)
  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:47:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 17:59:46)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 25/2011 Zarządzenie Nr 25/2011
  (213.21 KB)
  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie za 2010 rok oraz Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-03-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 09:06:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 18:00:36)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 26/2011 Zarządzenie Nr 26/2011
  (160.76 KB)
  w sprawie powołania komisji klasyfikującej dokumenty z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2010 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-04
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:47:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 18:01:29)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 27/2011 Zarządzenie Nr 27/2011
  (471.9 KB)
  w sprawie ustalenia terminu wyborów, ustalenia liczebności rady sołeckiej oraz powołania Społecznej Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyboru sołtysa (...)
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-05
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:47:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 18:02:25)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 28/2011 Zarządzenie Nr 28/2011
  (445.54 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-08
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:47:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 18:03:17)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 29/2011 Zarządzenie Nr 29/2011
  (103.32 KB)
  w sprawie określenia zasad dotacji celowej z budżetu Gminy Wieliszew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-19
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:45:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 18:04:09)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 30/2011 Zarządzenie Nr 30/2011
  (114.14 KB)
  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2011 roku za odpracowaniem
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-20
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:45:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 18:05:10)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 31/2011 Zarządzenie Nr 31/2011
  (163.24 KB)
  w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-21
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:45:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 18:06:01)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 32/2011 Zarządzenie Nr 32/2011
  (115.92 KB)
  w sprawie odwołania z funkcji Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-21
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:45:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 18:06:50)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 33/2011 Zarządzenie Nr 33/2011
  (109.62 KB)
  w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-21
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:45:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 18:07:43)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 34/2011 Zarządzenie Nr 34/2011
  (118.13 KB)
  w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-21
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:45:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-02 18:08:33)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 35/2011 Zarządzenie Nr 35/2011
  (115.23 KB)
  w sprawie powołania Społecznej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Łajskach w dniu 8 maja 2011 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-22
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:45:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:05:53)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 36/2011 Zarządzenie Nr 36/2011
  (118.21 KB)
  w sprawie powołania Społecznej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 8 maja 2011 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-22
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:45:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-29 08:51:18)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 37/2011 Zarządzenie Nr 37/2011
  (1.74 MB)
  w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:45:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:07:47)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 39/2011 Zarządzenie Nr 39/2011
  (645.97 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:45:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:08:39)
 • plik pdf - Zarządzenie 40/2011 Zarządzenie 40/2011
  (452.77 KB)
  w sprawie utworzenia pozycji operatora księgowego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-29
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:44:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:09:34)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 41/2011 Zarządzenie Nr 41/2011
  (191.26 KB)
  w sprawie opracowania "Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia G.W. na potrzeby obronne państwa" oraz "Planu organizacji i funkcjonowania (...)
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-04-29
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:44:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:10:34)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 42/2011 Zarządzenie Nr 42/2011
  (782.61 KB)
  w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-05-09
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:44:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:11:24)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 43/2011 Zarządzenie Nr 43/2011
  (171.61 KB)
  w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-05-12
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:44:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:12:13)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 44/2011 Zarzadzenie Nr 44/2011
  (347.82 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-05-12
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:44:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:13:02)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 45/2011 Zarządzenie Nr 45/2011
  (146.32 KB)
  w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-05-12
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:44:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:13:45)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 46/2011 Zarządzenie Nr 46/2011
  (547.78 KB)
  w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Wieliszew (wieś), gmina Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-05-17
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:44:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:14:34)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 47/2011 Zarządzenie Nr 47/2011
  (108.16 KB)
  w sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-05-23
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:44:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:15:20)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 48/2011 Zarzadzenie Nr 48/2011
  (834.57 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-05-26
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:44:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:16:04)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 49/2011 Zarządzenie Nr 49/2011
  (117.88 KB)
  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2011 roku za odpracowaniem
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-05-27
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:44:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:16:52)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 50/2011 Zarządzenie Nr 50/2011
  (244.73 KB)
  w sprawie wprowadzenia do realizacji Kampanii promocyjnej karpia "Zaprzyjaźnij się z rybą"
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-05-31
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:42:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:17:49)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 51/2011 Zarządzenie Nr 51/2011
  (741.68 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-05-31
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:42:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:18:38)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 52/2011 Zarządzenie Nr 52/2011
  (2.76 MB)
  w sprawie sprzedaży w drodze licytacji (przetargu ustnego nieograniczonego) pojazdów stanowiących własność Gminy Wieliszew oraz powołania Komisji do przeprowadzenia licytacji
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-06-07
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:42:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:19:35)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 52a/2011 Zarządzenie Nr 52a/2011
  (147.27 KB)
  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-06-07
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:42:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:20:19)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 53/2011 Zarządzenie Nr 53/2011
  (490.61 KB)
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-06-21
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:42:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:21:06)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 54/2011 Zarzadzenie Nr 54/2011
  (486.63 KB)
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-06-21
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:41:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:21:54)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 55/2011 Zarządzenie Nr 55/2011
  (483.96 KB)
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-06-21
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:41:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:22:48)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 56/2011 Zarządzenie Nr 56/2011
  (152.24 KB)
  w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/07 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 grudnia 2007 roku określającego wysokość stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-06-21
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:41:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:23:36)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 57/2011 Zarządzenie Nr 57/2011
  (555.61 KB)
  w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-06-21
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 09:38:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:24:23)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 58/2011 Zarządzenie Nr 58/2011
  (473.27 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:41:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:26:02)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 59/2011 Zarządzenie Nr 59/2011
  (1011.6 KB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-06-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:41:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:27:08)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 60/2011 Zarządzenie Nr 60/2011
  (1009.08 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowe gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-07
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:40:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:27:56)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 61/2011 Zarządzenie Nr 61/2011
  (986.02 KB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-13
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:40:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:29:08)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 62/2011 Zarządzenie Nr 62/2011
  (185.03 KB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-14
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:40:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:30:10)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 63/2011 Zarządzenie Nr 63/2011
  (182.3 KB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-14
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:40:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:31:02)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 64/2011 Zarządzenie Nr 64/2011
  (182.91 KB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-14
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:40:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:32:05)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 65/2011 Zarządzenie Nr 65/2011
  (735.26 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-21
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:38:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:33:40)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 66/2011 Zarządzenie Nr 66/2011
  (1.8 MB)
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-26
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:38:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:34:30)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 67/2011 Zarządzenie Nr 67/2011
  (1.77 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:38:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:35:19)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 68/2011 Zarządzenie Nr 68/2011
  (1.43 MB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:38:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:36:06)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 69/2011 Zarządzenie Nr 69/2011
  (158.44 KB)
  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:38:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:36:50)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 70/2011 Zarządzenie Nr 70/2011
  (567.97 KB)
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2010 Wójta Gminy Wieliszew w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Gminy w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:37:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:37:35)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 71/2011 Zarządzenie Nr 71/2011
  (520.03 KB)
  w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Wieliszew rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:37:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:38:20)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 72/2011 Zarządzenie Nr 72/2011
  (142.56 KB)
  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:37:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:39:19)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 73/2011 Zarządzenie Nr 73/2011
  (133.17 KB)
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:37:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:40:04)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 74/2011 Zarządzenie Nr 74/2011
  (119.27 KB)
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:37:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:40:49)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 75/2011 Zarządzenie Nr 75/2011
  (119.62 KB)
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:36:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:41:40)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 76/2011 Zarządzenie Nr 76/2011
  (254.7 KB)
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-07-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:36:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:42:24)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 77/2011 Zarządzenie Nr 77/2011
  (2.69 MB)
  w sprawie wprowadzenia Procedury Przygotowywania Projektów Uchwał Rady Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-08-03
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:36:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:43:21)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 79/2011 Zarządzenie Nr 79/2011
  (139.58 KB)
  w sprawie powołania zespołu kontrolującego do wykonania czynności kontrolnych w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-08-24
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:36:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:44:11)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 80/2011 Zarządzenie Nr 80/2011
  (136.07 KB)
  w sprawie powołania zespołu kontrolującego do wykonania czynności kontrolnych w Referacie Sportu Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-08-24
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:36:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:45:03)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 81/2011 Zarzadzenie Nr 81/2011
  (325.4 KB)
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-08-29
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2013-02-01 13:36:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-02-01 13:39:43)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 82/2011 Zarządzenie Nr 82/2011
  (105.11 KB)
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-08-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:35:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:46:39)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 83/2011 Zarządzenie Nr 83/2011
  (106.11 KB)
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-08-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:35:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:47:23)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 84/2011 Zarządzenie Nr 84/2011
  (97.84 KB)
  w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-08-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:35:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:48:28)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 85/2011 Zarządzenie Nr 85/2011
  (103.28 KB)
  w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Gimnazjum w Łajskach
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-08-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:35:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:49:16)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 86/2011 Zarządzenie Nr 86/2011
  (112.84 KB)
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy - dawne TGW Dębe
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-08-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:35:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:49:59)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 87/2011 Zarządzenie Nr 87/2011
  (124.6 KB)
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2011 w sprawie powołania zespołu kontrolującego do wykonania czynności kontrolnych w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-08-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:34:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:50:48)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 88/2011 Zarządzenie Nr 88/2011
  (123.66 KB)
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2011 w sprawie powołania zespołu kontrolującego do wykonania czynności kontrolnych w Referacie Sportu Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-08-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:34:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:51:33)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 89/2011 Zarządzenie Nr 89/2011
  (96.52 KB)
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-09-01
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:34:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:52:28)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 90/2011 Zarządzenie Nr 90/2011
  (671.23 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-09-02
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:34:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:53:17)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 91/2011 Zarządzenie Nr 91/2011
  (279.69 KB)
  w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-09-08
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:34:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:54:06)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 92/2011 Zarządzenie Nr 92/2011
  (1.22 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-09-15
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:28:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:54:57)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 93/2011 Zarządzenie Nr 93/2011
  (336.55 KB)
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-09-19
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:28:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:55:41)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 94/2011 Zarządzenie Nr 94/2011
  (471.56 KB)
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-09-21
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:28:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:56:23)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 95/2011 Zarządzenie Nr 95/2011
  (10.9 MB)
  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-09-22
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-12-01 13:37:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-29 08:51:58)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 96/2011 Zarządzenie Nr 96/2011
  (354.4 KB)
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-09-27
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:28:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:59:07)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 97/2011 Zarządzenie Nr 97/2011
  (117.53 KB)
  w sprawie przedłużenia terminu wykonania czynności kontrolnych w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-09-27
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:28:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 15:59:57)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 98/2011 Zarządzenie Nr 98/2011
  (123.1 KB)
  w sprawie przedłużenia terminu wykonania czynności kontrolnych w Referacie Sportu Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-09-27
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:27:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:00:39)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 100/2011 Zarzadzenie Nr 100/2011
  (622.92 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-09-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:27:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:01:34)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 101/2011 Zarządzenie Nr 101/2011
  (98.28 KB)
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-09-29
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:27:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:02:21)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 102/2011 Zarządzenie Nr 102/2011
  (181.79 KB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-10-04
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:27:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:03:18)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 103/2011 Zarządzenie Nr 103/2011
  (117.23 KB)
  w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-10-06
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:27:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:04:13)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 104/2011 Zarzadzenie Nr 104/2011
  (962.81 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-07
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:26:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:05:04)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 105/2011 Zarządzenie Nr 105/2011
  (188.87 KB)
  w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia mienia od Gminy Nieporęt
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-10-10
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:26:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:05:50)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 106/2011 Zarządzenie Nr 106/2011
  (145.15 KB)
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-10-11
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:26:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:06:33)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 107/2011 Zarządzenie Nr 107/2011
  (114.66 KB)
  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2011 roku za odpracowaniem
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-10-24
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:26:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:07:18)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 108/2011 Zarządzenie Nr 108/2011
  (195.56 KB)
  w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-10-24
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:26:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:08:06)
 • plik pdf - Zarządzenie 109/2011 Zarządzenie 109/2011
  (1.27 MB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-10-24
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:25:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:08:53)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 110/2011 Zarządzenie Nr 110/2011
  (99.7 KB)
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-10-27
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:25:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:09:37)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 111/2011 Zarządzenie Nr 111/2011
  (118.33 KB)
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2011-2040
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-11-10
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:25:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:10:26)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 112/2011 Zarządzenie Nr 112/2011
  (111.39 KB)
  w sprawie projektu Budżetu Gminy Wieliszew na 2012 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-11-10
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:25:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:11:05)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 113/2011 Zarządzenie Nr 113/2011
  (563.55 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-11-14
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-11-29 11:25:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:11:49)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 114/2011 Zarzadzenie Nr 114/2011
  (851.1 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-11-25
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-12-09 15:53:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:12:44)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 115/2011 Zarządzenie Nr 115/2011
  (5.1 MB)
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy o pomocy społecznej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-01
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-12-01 16:59:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:13:39)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 116/2011 Zarządzenie Nr 116/2011
  (618.67 KB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Zenon Adam Popławski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-11-30
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-12-09 15:53:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-29 08:55:30)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 117/2011 Zarządzenie Nr 117/2011
  (1.71 MB)
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy o pomocy społecznej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-02
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-12-02 16:56:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:15:36)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 118/2011 Zarządzenie Nr 118/2011
  (453.26 KB)
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-06
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 14:29:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:16:28)
 • plik pdf - Zarzadzenie Nr 119/2011 Zarzadzenie Nr 119/2011
  (1.45 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-06
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 14:33:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:17:12)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 120/2011 Zarządzenie Nr 120/2011
  (206.79 KB)
  w sprawie powołania komisji likwidacji do likwidacji składników majątku ruchomego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-06
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 14:35:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:17:57)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 121/2011 Zarządzenie Nr 121/2011
  (1.08 MB)
  w sprawie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2012 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-13
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-12-13 11:42:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:18:59)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 122/2011 Zarządzenie Nr 122/2011
  (1.23 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-14
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 14:38:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:19:55)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 123/2011 Zarządzenie Nr 123/2011
  (2.7 MB)
  w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Wieliszew, powiat legionowski, woj. mazowieckie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-21
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 14:42:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:20:46)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 124/2011 Zarządzenie Nr 124/2011
  (295.39 KB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łajskach
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-22
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 15:11:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:21:33)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 125/2011 Zarządzenie Nr 125/2011
  (298.23 KB)
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku (...)
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-23
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 14:45:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:22:25)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 126/2011 Zarządzenie Nr 126/2011
  (6.73 MB)
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-23
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-12-30 08:43:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:23:37)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 127/2011 Zarządzenie Nr 127/2011
  (1.72 MB)
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie edukacji publicznej - edukacji w sferze przedsiębiorczości w 2012 roku przez podmioty uprawnione
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-28
  Udostępnił:
  Łukasz Ziemak
  (2011-12-29 15:07:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:24:34)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 128/2011 Zarządzenie Nr 128/2011
  (297.26 KB)
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku przez podmioty uprawnione (...)
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-28
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 14:49:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-29 08:56:04)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 129/2011 Zarządzenie Nr 129/2011
  (3.57 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 14:53:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:26:02)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 133/2011 Zarządzenie Nr 133/2011
  (222.31 KB)
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 108/2011 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 24.10.2011r. powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-22 14:55:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:26:55)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 134/2011 Zarządzenie Nr 134/2011
  (250.75 KB)
  w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych oraz dokumentów księgowych w zakresie projektów finansowych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (...)
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2011-12-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-23 08:16:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-04 16:27:55)

ilość odwiedzin: 7675620

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X