Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Ponowne wykorzystywanie

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (DZ.U.2016.352).

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

1) informację pozyskaną od Urzędu Gminy Wieliszew użytkownik opatruje notką o źródle, czasie wytworzenia i jej pozyskania,
2) informacja pozyskana od Urzędu Gminy Wieliszew, która została przetworzona przez użytkownika musi zawierać informację o zakresie i sposobie jej przetworzenia,
3) Urząd Gminy Wieliszew nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi wytworzone i wykonane na podstawie udostępnionej informacji.

Informacja o wysokości opłat
Przy ustalaniu opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mogą być brane pod uwagę takie czynniki wpływające na koszt, czas przygotowania i przekazania informacji w sposób i formie określonych przez zainteresowanego, jak w szczególności: wynagrodzenie pracownika przygotowującego informację, zużycie materiałów, koszt eksploatacji oraz amortyzacji urządzeń wykorzystanych do przygotowania informacji, wysokość opłat poniesionych na rzecz poczty za przekazanie informacji.

Informacje o środkach prawnych
przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu
Od wydanej decyzji administracyjnej odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Zainteresowany, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ww. ustawy. Sprzeciw nie przysługuje jednakże od oferty, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
W przypadku otrzymania sprzeciwu prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Od przedmiotowej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Warunek ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Wykorzystując informację mającą cechy wymienione powyżej należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Olendrzyńska
(2016-10-20 11:17:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Olendrzyńska
(2016-10-20 11:22:55)

ilość odwiedzin: 7411501

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X