Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Pełnomocnik do spraw Ochrony Zdrowia

Pełnomocnik do spraw Ochrony Zdrowia - Magdalena Szymankiewicz

Do zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Zdrowia należy:

1) współpraca z SZPZOZ W Wieliszewie;
2) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji zakładów i jednostek, o których mowa wyżej oraz innych spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków podmiotu, który je utworzył,
3) inicjowanie, opracowywanie, monitorowanie i koordynowanie realizacji programów polityki zdrowotnej, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji i ocena efektów,
4) podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia na terenie Gminy Wieliszew,
5) współpraca z różnymi podmiotami, w tym z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw dotyczących ochrony zdrowia ;
6)  koordynacja zadań organu prowadzącego dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Gminę Wieliszew;
7) współpraca ze stowarzyszeniami, towarzystwami naukowymi i fundacjami w zakresie spraw związanych z promocją i ochroną zdrowia,
8) sprawozdawczość oraz przekazywanie wojewodzie mazowieckiemu innych  informacji o realizowanych na terenie Gminy programach zdrowotnych,
 

Wytworzył:
Angelika Pasek - Gilarska
Udostępnił:
Angelika Pasek-Gilarska
(2019-08-09 14:52:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Angelika Pasek-Gilarska
(2019-08-09 14:57:15)

ilość odwiedzin: 7129373

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X