Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Referat Remontów i Inwestycji

 p.o. Kierownika Referatu Remontów i Inwestycji: Ewa Kiszel

Do zadań Referatu Remontów i Inwestycji należy:

1.planowanie założeń  do przyjęcia budżetu,
2.planowanie, zmiany i rozliczanie środków finansowych poszczególnych inwestycji oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych w ramach zadań prowadzonych przez referat,
3.przygotowanie, wspólnie z zakładami i jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, dokumentów niezbędnych do podejmowania decyzji umożliwiających wykonywanie zadań inwestycyjnych i remontowych,
4.wykonywanie czynności inwestorskich dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę:
a)planowanie inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną Gminy oraz zlecanie i uzgadnianie opracowań projektowych w tym zakresie,
b) przygotowywanie kosztorysów inwestorskich oraz wszelkich innych dokumentów dla potrzeb stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) przygotowywanie dokumentów wymaganych przez organy uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych, niezbędnych do przygotowania, zrealizowania i rozliczenia inwestycji,
d) przygotowywanie wszelkich umów i pozostałych dokumentów koniecznych do zrealizowania inwestycji i remontów, w tym umów na nadzór inwestorki dla inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę, w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane.
e)   rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych;
5.współpraca ze skarbnikiem w zakresie spraw dotyczących finansowania remontów i inwestycji gminnych i ich rozliczania,
6.sporządzanie dokumentów w zakresie odpłatnego przejmowania inwestycji budowy sieci wodno – kanalizacyjnej z przyłączami od prywatnych inwestorów,
7.opracowywanie wniosków o pozwolenie na budowę dróg gminnych w ramach ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
8.Realizacja i rozliczenie zadań z Funduszu Sołeckiego,
9.współpraca ze spółkami stanowiącymi własność Gminy w zakresie realizacji inwestycji własnych spółek oraz uzgodnienia inwestycji.
 

 

 

Wytworzył:
Angelika Pasek - Gilarska
Udostępnił:
Angelika Pasek-Gilarska
(2019-08-09 15:02:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Angelika Pasek-Gilarska
(2019-08-09 15:10:12)

ilość odwiedzin: 7128995

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X