Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++
NazwaTypDataOperacja
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15UTWORZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 r. roku o podjęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej dystrybucyjnej 110kV relacji Legionowo - Wieliszew w zakresie zmiany trasy linii na odcinku od słupa nr 3 do słupa nr 8, zakres inwestycji: budowa słupów i fundamentów w nowej lokalizacji; montaż nowych przewodów i izolatorów, położonej w: Michałów-Reginów gmina Wieliszew, części działek nr ewid. : 160/1, 160/3, 162/4, 162/8, 162/9, 155/15, 164/1, 155/16, 155/8, 155/9, 155/22, 376/36, 1094/1, 1094/5, 1094/4 i 1094/3; Łajski gmina Wieliszew, część działki nr ewid. 103/13el. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 13 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid.: 530 i 531 w m. Kałuszyn gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 13 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa), lokalizowanej na terenie części działek nr ewid.: 723, 724, 747 i 735/10, w m. Krubin w gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 13 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej zagospodarowania terenu szkoły i przedszkola (nie przewiduje się budowy obiektów kubaturowych budynków), lokalizowanej na terenie części działki nr ewid. 97/1 i 98 oraz działki nr ewid. 99 w m. Janówek Pierwszy gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 69/20 i 64/1 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 12 lutego 2019 roku o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (kanalizacja grawitacyjna, kanalizacja ciśnieniowa, przyłącza), sieć kanalizacji deszczowej z przyłączeniem istniejących wpustów deszczowych lokalizowanej na terenie działek nr ewid.: 341/1, 341/3, 341/4, 341/5 w m. Michałów-Reginów gm. Wieliszewel. menu2019-02-15MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>

ilość odwiedzin: 5853085

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X