Rok 2010

 • plik pdf - Zarządzenie Nr 1/2010 Zarządzenie Nr 1/2010
  (4.31 MB)
  w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew z dnia 26 lutego 2009 roku zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Wieliszew Nr 14/09
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-01-04
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:44:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-06 08:18:27)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 2/2010 Zarządzenie Nr 2/2010
  (1.08 MB)
  w sprawie użytkowania i instalacji oprogramowania informatycznego w Urzędzie Gminy Wieliszew w 2010 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-01-18
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:45:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-06 08:17:32)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 3/2010 Zarządzenie Nr 3/2010
  (2.98 MB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-01-18
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:06:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-06 08:16:53)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 4/2010 Zarządzenie Nr 4/2010
  (10.85 MB)
  w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-01-18
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:06:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-06 08:16:13)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 5/2010 Zarządzenie Nr 5/2010
  (408.88 KB)
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-01-18
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:05:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-06 08:15:21)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 6/2010 Zarządzenie Nr 6/2010
  (1.49 MB)
  w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-02-03
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:05:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-06 08:14:41)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 7/2010 Zarządzenie Nr 7/2010
  (1.41 MB)
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu oraz zatwierdzenie regulaminu korzystania z pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Łajskach
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-02-23
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:05:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-06 08:11:25)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 8/2010 Zarządzenie Nr 8/2010
  (3.66 MB)
  w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-02-23
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:04:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-06 08:10:25)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 9/2010 Zarządzenie Nr 9/2010
  (520.19 KB)
  w sprawie umorzenia kwoty 3.723,85 należności głównej plus odsetki plus koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego zasądzonej nakazem zapłaty z dnia 28 września 2004 roku na rzecz Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-11
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:04:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-06 08:09:28)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 10/2010 Zarządzenie Nr 10/2010
  (1.24 MB)
  w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-16
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:04:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 16:05:30)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 11/2010 Zarządzenie Nr 11/2010
  (8.57 MB)
  w sprawie rozpatrzenia uwag do sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Poddębie, gmina Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-16
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:04:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 16:04:51)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 12/2010 Zarządzenie Nr 12/2010
  (485.22 KB)
  w sprawie powołania komisji przetargowych
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-16
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:03:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 16:04:06)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 13/2010 Zarządzenie Nr 13/2010
  (479.42 KB)
  w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wieliszew za 2009 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-19
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:03:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 16:03:28)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 14/2010 Zarządzenie Nr 14/2010
  (1.44 MB)
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-26
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:03:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 16:02:39)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 15/2010 Zarządzenie Nr 15/2010
  (534.2 KB)
  w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-26
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:03:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 16:01:55)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 16/2010 Zarządzenie Nr 16/2010
  (1.93 MB)
  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Gimnazjum w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:02:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 16:01:13)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 17/2010 Zarządzenie Nr 17/2010
  (2.69 MB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:02:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 16:00:29)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 18/2010 Zarządzenie Nr 18/2010
  (1.74 MB)
  w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych używanych w Urzędzie Gminy Wieliszew oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:02:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 15:59:48)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 20/2010 Zarządzenie Nr 20/2010
  (3.84 MB)
  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie ul. Modlińska 1 za 2009 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:02:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 15:59:09)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 21/2010 Zarządzenie Nr 21/2010
  (2.38 MB)
  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew za 2009 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:01:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 15:58:26)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 22/2010 Zarządzenie Nr 22/2010
  (4.83 MB)
  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie za 2009 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:01:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 15:57:42)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 23/2010 Zarządzenie Nr 23/2010
  (1.65 MB)
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-03-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:00:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 15:57:01)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 24/2010 Zarządzenie Nr 24/2010
  (417.9 KB)
  w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2010 roku dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-04-07
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:00:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 15:56:19)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 25/2010 Zarządzenie Nr 25/2010
  (368.54 KB)
  w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum w Skrzeszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-04-14
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:00:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 15:55:39)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 26/2010 Zarządzenie Nr 26/2010
  (373.04 KB)
  w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-04-14
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:00:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 15:55:03)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 27/2010 Zarządzenie Nr 27/2010
  (12.55 MB)
  w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-04-14
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 13:21:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 15:54:05)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 28/2010 Zarządzenie Nr 28/2010
  (2.3 MB)
  w sprawie przeprowadzenia w 2010 roku okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-04-14
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:56:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 10:45:10)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 29/2010 Zarządzenie Nr 29/2010
  (6.2 MB)
  w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olszewnica Nowa, powiat legionowski, województwo mazowieckie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-04-22
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:56:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 10:42:09)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 30/2010 Zarządzenie Nr 30/2010
  (460.93 KB)
  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Gimnazjum w Wieliszewie, przy ul. Kościelnej 27
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-04-23
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:55:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 10:41:26)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 31/2010 Zarządzenie Nr 31/2010
  (923.13 KB)
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-04-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:55:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 10:39:32)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 32/2010 Zarządzenie Nr 32/2010
  (1.06 MB)
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-05-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:54:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 10:38:48)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 34/2010 Zarządzenie Nr 34/2010
  (1.07 MB)
  w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-05-19
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:54:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:47:29)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 35/2010 Zarządzenie Nr 35/2010
  (1.01 MB)
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-05-24
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:54:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:46:28)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 36/2010 Zarządzenie Nr 36/2010
  (1.43 MB)
  w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-05-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:53:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:45:24)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 37/2010 Zarządzenie Nr 37/2010
  (2.23 MB)
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-05-24
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:53:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:44:38)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 38/2010 Zarządzenie Nr 38/2010
  (1.4 MB)
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-05-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:52:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:40:21)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 39/2010 Zarządzenie Nr 39/2010
  (626.89 KB)
  w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-05-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:52:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:39:28)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 40/2010 Zarządzenie Nr 40/2010
  (406.79 KB)
  w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-06-06
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:52:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:37:41)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 41/2010 Zarządzenie Nr 41/2010
  (1.3 MB)
  w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-06-06
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:52:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:33:11)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 42/2010 Zarządzenie Nr 42/2010
  (3.53 MB)
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-06-07
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:51:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:32:22)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 43/2010 Zarządzenie Nr 43/2010
  (614.42 KB)
  w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-06-14
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:51:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:30:37)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 44/2010 Zarządzenie Nr 44/2010
  (421.91 KB)
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Gimnazjum w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-06-16
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:50:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:29:47)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 45/2010 Zarządzenie Nr 45/2010
  (4.69 MB)
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-06-16
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:50:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:23:13)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 46/2010 Zarządzenie Nr 46/2010
  (334.63 KB)
  w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe w Urzędzie Gminy Wieliszew i Gminnym Ośrodku Kultury w Skrzeszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-06-18
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:49:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:21:50)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 47/2010 Zarządzenie Nr 47/2010
  (670.46 KB)
  w sprawie odwołania pogotowia powodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Anna Choma
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-06-18
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:49:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:21:09)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 48/2010 Zarządzenie Nr 48/2010
  (1005.31 KB)
  w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-06-18
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:49:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:19:28)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 49/2010 Zarządzenie Nr 49/2010
  (7.02 MB)
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Andrzej Szczodrowski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-06-29
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:49:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:17:16)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 50/2010 Zarządzenie Nr 50/2010
  (351.32 KB)
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/10 z dnia 31 maja 2010 roku dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-06-29
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:47:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 09:02:35)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 51/2010 Zarządzenie Nr 51/2010
  (3.05 MB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-06-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:46:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:51:21)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 52/2010 Zarządzenie Nr 52/2010
  (2.09 MB)
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-07-02
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:45:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:50:36)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 53/2010 Zarządzenie Nr 53/2010
  (3.17 MB)
  w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-07-09
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:45:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:50:00)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 54/2010 Zarządzenie Nr 54/2010
  (423.93 KB)
  w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w miejscowości Okunin przy ul. Nowodworskiej 5
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-07-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:44:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:49:23)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 55/2010 Zarządzenie Nr 55/2010
  (3.92 MB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-07-21
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:44:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:48:13)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 56/2010 Zarządzenie Nr 56/2010
  (3.07 MB)
  w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-07-21
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:43:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:47:30)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 57/2010 Zarządzenie Nr 57/2010
  (787.83 KB)
  w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-08-02
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:43:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:42:51)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 58/2010 Zarządzenie Nr 58/2010
  (1.4 MB)
  w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-08-03
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:42:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:42:12)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 59/2010 Zarządzenie Nr 59/2010
  (442.76 KB)
  w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-08-05
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:42:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:41:31)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 60/2010 Zarządzenie Nr 60/2010
  (458.18 KB)
  w sprawie odwołania pogotowia powodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-08-06
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:42:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:40:58)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 61/2010 Zarządzenie Nr 61/2010
  (433.08 KB)
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-08-10
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:42:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:40:16)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 62/2010 Zarządzenie Nr 62/2010
  (501.37 KB)
  w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i instytucji kultury gminy Wieliszew za I półrocze 2010 roku
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Andrzej Szczodrowski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-08-25
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:42:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:38:04)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 63/2010 Zarządzenie Nr 63/2010
  (356.69 KB)
  w sprawie powołania komisji klasyfikującej dokumenty z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-08-27
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:41:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:36:36)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 64/2010 Zarządzenie Nr 64/2010
  (5.88 MB)
  w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:41:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:35:56)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 65/2010 Zarządzenie Nr 65/2010
  (1.08 MB)
  w sprawi ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-09-06
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:40:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:35:09)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 66/2010 Zarządzenie Nr 66/2010
  (1.34 MB)
  w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-09-06
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:40:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:33:49)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 67/2010 Zarządzenie Nr 67/2010
  (476.46 KB)
  w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-09-10
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:40:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:32:22)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 68/2010 Zarządzenie Nr 68/2010
  (4.53 MB)
  w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-09-10
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:40:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:31:49)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 69/2010 Zarządzenie Nr 69/2010
  (2.7 MB)
  w sprawie prowadzenia Serwisu Informacyjnego Gminy Wieliszew i przyjęcia "Procedury przygotowywania i przekazywania informacji w ramach Serwisu Informacyjnego Gminy Wieliszew oraz zasad współpracy z prasą, radiem i TV"
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-09-21
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:39:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:31:06)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 70/2010 Zarządzenie Nr 70/2010
  (1.79 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-09-21
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:39:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:30:24)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 71/2010 Zarządzenie Nr 71/2010
  (5.38 MB)
  w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Andrzej Szczodrowski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-09-28
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:38:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:29:21)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 72/2010 Zarządzenie Nr 72/2010
  (4.01 MB)
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Andrzej Szczodrowski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-09-28
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:38:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:29:48)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 73/2010 Zarządzenie Nr 73/2010
  (334.38 KB)
  w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej na makulaturę
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Andrzej Szczodrowski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-10-04
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:37:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:27:32)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 74/2010 Zarządzenie Nr 74/2010
  (475.65 KB)
  w sprawie odwołania pogotowia powodziowego dla gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Andrzej Szczodrowski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-10-04
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:37:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:26:41)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 75/2010 Zarządzenie Nr 75/2010
  (1.69 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-10-08
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:37:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:25:43)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 76/2010 Zarządzenie Nr 76/2010
  (360.57 KB)
  w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe w Urzędzie Gminy Wieliszew i Gminnym Ośrodku Kultury w Skrzeszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-10-11
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:37:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:25:06)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 77/2010 Zarządzenie Nr 77/2010
  (478.09 KB)
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-10-14
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:37:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:23:51)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 78/2010 Zarządzenie Nr 78/2010
  (2.57 MB)
  w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Kałuszyn, gmina Wieliszew - działka o nr 541 i działka o nr 277
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-11-14
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:36:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:22:38)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 79/2010 Zarządzenie Nr 79/2010
  (5.25 MB)
  w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Gminy Andrzej Szczodrowski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-10-18
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:36:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:20:21)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 80/2010 Zarządzenie Nr 80/2010
  (4.58 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-10-28
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:35:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:19:06)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 81/2010 Zarządzenie Nr 81/2010
  (987.52 KB)
  w sprawie umorzenia zaległości należności czynszu dzierżawnego wraz z ustawowymi odsetkami
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-10-28
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:35:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:18:21)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 82/2010 Zarządzenie Nr 82/2010
  (8.54 MB)
  w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-10-28
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:34:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:17:04)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 83/2010 Zarządzenie Nr 83/2010
  (1.18 MB)
  w sprawie użytkowania i instalacji oprogramowania informatycznego w Urzędzie Gminy Wieliszew w 2010 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-11-03
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:03:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:15:44)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 84 2010 Zarządzenie Nr 84 2010
  (475.26 KB)
  w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2011-2040
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-11-12
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:03:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:15:04)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 85/2010 Zarządzenie Nr 85/2010
  (284.38 KB)
  w sprawie projektu Budżetu Gminy Wieliszew na 2011 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-11-12
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:03:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:14:28)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 86/2010 Zarządzenie Nr 86/2010
  (1.13 MB)
  w sprawie powołania w Urzędzie Gminy, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), komisji likwidacyjnej Kancelarii Tajnej
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:03:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:13:46)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 87/2010 Zarządzenie Nr 87/2010
  (384.99 KB)
  w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji składników majątku ruchomego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-11-15
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:02:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:13:09)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 88/2010 Zarządzenie Nr 88/2010
  (6.6 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-11-16
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:02:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:12:09)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 89/2010 Zarządzenie Nr 89/2010
  (3.9 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-11-17
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:02:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:11:28)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 90/2010 Zarządzenie Nr 90/2010
  (1015.82 KB)
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-11-23
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:01:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:10:47)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 91/2010 Zarządzenie Nr 91/2010
  (6.44 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-11-30
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:01:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:09:26)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 92/2010 Zarządzenie Nr 92/2010
  (493.83 KB)
  w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-06
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:01:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:08:43)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 93/2010 Zarządzenie Nr 93/2010
  (569.16 KB)
  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-07
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:00:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:07:59)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 94/2010 Zarządzenie Nr 94/2010
  (464.65 KB)
  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Waldemar Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-07
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 12:00:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:06:15)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 95/2010 Zarządzenie Nr 95/2010
  (6.37 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-14
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:59:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:05:14)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 96/2010 Zarządzenie Nr 96/2010
  (1.3 MB)
  w sprawie wprowadzenia do użytku Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-17
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:57:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 08:00:35)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 97/2010 Zarządzenie Nr 97/2010
  (255.03 KB)
  w sprawie odwołania zastępcy Wójta gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-27
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:57:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 07:59:10)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 98/2010 Zarządzenie Nr 98/2010
  (598.08 KB)
  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-28
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:57:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 07:58:22)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 99/2010 Zarządzenie Nr 99/2010
  (464.69 KB)
  w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-28
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:57:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 07:53:24)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 100/2010 Zarządzenie Nr 100/2010
  (4.04 MB)
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:56:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 07:52:44)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 101/2010 Zarządzenie Nr 101/2010
  (1.22 MB)
  w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:56:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 07:51:32)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 102/2010 Zarządzenie Nr 102/2010
  (778.55 KB)
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:55:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 07:52:02)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 103/2010 Zarządzenie Nr 103/2010
  (1001.78 KB)
  w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Gminy Wieliszew oraz II poziomu w jednostkach organizacyjnych gminy
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:55:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 07:49:31)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 104/2010 Zarządzenie Nr 104/2010
  (11.33 MB)
  w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Gminy w Wieliszewie
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:55:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 07:48:36)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 105/2010 Zarządzenie Nr 105/2010
  (5.42 MB)
  w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:53:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 07:47:49)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 106/2010 Zarządzenie Nr 106/2010
  (7.67 MB)
  w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej II poziomu w gminnych jednostkach organizacyjnych
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:52:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 07:47:09)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 107/2010 Zarządzenie Nr 107/2010
  (14.91 MB)
  w sprawie przyjęcia "Karty Audytu Wewnętrznego", "Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego", Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego" w Urzędzie Gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:51:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 07:46:20)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 108/2010 Zarządzenie Nr 108/2010
  (10.54 MB)
  w sprawie Polityki Bezpieczeństwa dla Zbioru Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL w związku z realizacją projektu "Wieliszewska Akademia Przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wytworzył:
  Wójt Gminy Paweł Andrzej Kownacki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2010-12-31
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-21 11:47:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-11-05 07:45:10)