Wykaz uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVI sesji w dniu 30 czerwca 2006 roku

 • plik pdf - Uchwała Nr 387/XXXVI/06 Uchwała Nr 387/XXXVI/06
  (587.92 KB)
  w sprawie wyrażenia opinii o przyłączeniu sołectwa Michałów-Reginów do gminy Wieliszew
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:20:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 11:31:22)
 • plik pdf - Uchwała Nr 388/XXXVI/06 Uchwała Nr 388/XXXVI/06
  (447.39 KB)
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:19:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 11:32:04)
 • plik pdf - Uchwała Nr 389/XXXVI/06 Uchwała Nr 389/XXXVI/06
  (1.43 MB)
  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łajski, gmina Wieliszew, uchwalonego Uchwałą Nr 303/XXX/98 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 kwietnia 1998 roku oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łajski, gmina Wieliszew
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:19:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 11:33:01)
 • plik pdf - Uchwała Nr 390/XXVI/06 Uchwała Nr 390/XXVI/06
  (990.42 KB)
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 389/XXVIII/02 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 września 2002 roku w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łajski, gmina Wieliszew
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:19:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 11:34:27)
 • plik pdf - Uchwała Nr 391/XXXVI/06 Uchwała Nr 391/XXXVI/06
  (1.5 MB)
  w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Góra i Janówek, gmina Wieliszew
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:19:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 11:33:37)
 • plik pdf - Uchwała Nr 392/XXXVI/06 Uchwała Nr 392/XXXVI/06
  (1.08 MB)
  w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Góra i Janówek, gmina Wieliszew z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:18:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 11:35:01)
 • plik pdf - Uchwała Nr 394/XXXVI/06 Uchwała Nr 394/XXXVI/06
  (1.4 MB)
  w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olszewnica Stara, gmina Wieliszew
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:12:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 11:35:37)
 • plik pdf - Uchwała Nr 395/XXXVI/06 Uchwała Nr 395/XXXVI/06
  (1.05 MB)
  w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Olszewnica Stara, gmina Wieliszew z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:13:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 11:36:15)
 • plik pdf - Uchwała Nr 397/XXXVI/06 Uchwała Nr 397/XXXVI/06
  (12.04 MB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2006 rok
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:10:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 11:36:55)
 • plik pdf - Uchwała Nr 398/XXXVI/06 Uchwała Nr 398/XXXVI/06
  (724.2 KB)
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 344/XXXI/05 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2005 roku dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:08:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 11:37:31)
 • plik pdf - Uchwała Nr 399/XXXVI/06 Uchwała Nr 399/XXXVI/06
  (1.46 MB)
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 384/XXXV/06 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 maja 2006 roku oraz Uchwały Nr 109/XI/2003 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 października 2003 roku dotyczących procedury uchwalania budżetu (...)
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:08:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 11:38:08)
 • plik pdf - Uchwała Nr 400/XXXVI/06 Uchwała Nr 400/XXXVI/06
  (417.74 KB)
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu nowodworskiego w 2006 roku
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:08:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 11:38:44)
 • plik pdf - Uchwała Nr 401/XXXVI/06 Uchwała Nr 401/XXXVI/06
  (457.79 KB)
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 374/XXXIV/06 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 kwietnia 2006 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu legionowskiego w 2006 roku
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:07:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 12:06:59)
 • plik pdf - Uchwała Nr 402/XXXVI/06 Uchwała Nr 402/XXXVI/06
  (498.72 KB)
  w sprawie przystąpienia gminy Wieliszew do Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:07:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 12:08:19)
 • plik pdf - Uchwała Nr 403/XXXVI/06 Uchwała Nr 403/XXXVI/06
  (492 KB)
  w sprawie nadania nazw ulic we wsi Wieliszew
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:07:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 12:08:57)
 • plik pdf - Uchwała Nr 404/XXXVI/06 Uchwała Nr 404/XXXVI/06
  (437.43 KB)
  w sprawie nadania nazw ulic we wsi Łajski
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:07:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 12:09:35)
 • plik pdf - Uchwała Nr 405/XXXVI/06 Uchwała Nr 405/XXXVI/06
  (434.13 KB)
  w sprawie nadania nazw ulic we wsi Skrzeszew
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:07:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 12:10:15)
 • plik pdf - Uchwała Nr 406/XXXVI/06 Uchwała Nr 406/XXXVI/06
  (409.8 KB)
  w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kałuszyn
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:06:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 12:10:52)
 • plik pdf - Uchwała Nr 407/XXXVI/06 Uchwała Nr 407/XXXVI/06
  (510.05 KB)
  w sprawie nadania nazw ulic we wsi Olszewnica Stara
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:06:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 12:11:34)
 • plik pdf - Uchwała Nr 408/XXXVI/06 Uchwała Nr 408/XXXVI/06
  (460.49 KB)
  w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krubin
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:06:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 12:12:09)
 • plik pdf - Uchwała Nr 409/XXXVI/06 Uchwała Nr 409/XXXVI/06
  (468.15 KB)
  w sprawie nadania nazw ulic we wsi Janówek Pierwszy
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:06:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 12:12:48)
 • plik pdf - Uchwała Nr 410/XXXVI/06 Uchwała Nr 410/XXXVI/06
  (533.58 KB)
  w sprawie nadania nazw ulic we wsi Olszewnica Nowa
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2006-06-20
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-30 10:06:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2012-12-18 12:13:21)