Wykaz Uchwal Rady Gminy podjętych Na XXX sesji w dniu 13 grudnia 2005 roku

 • plik pdf - Uchwała Nr 329/XXX/05 Uchwała Nr 329/XXX/05
  (11.18 MB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2005 rok
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:09:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 14:18:59)
 • plik pdf - Uchwała Nr 330/XXX/05 Uchwała Nr 330/XXX/05
  (1.15 MB)
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pod tytułem: "Obiekty sportowe Wieliszew"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:07:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 15:05:41)
 • plik pdf - Uchwała Nr 331/XXX/05 Uchwała Nr 331/XXX/05
  (1.18 MB)
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pt: "Teren rekreacyjno-sportowy w Olszewnicy Starej"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:07:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 15:16:26)
 • plik pdf - Uchwała Nr 332/XXX/05 Uchwała Nr 332/XXX/05
  (1.2 MB)
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pt: "Modernizacja budynków komunalnych w Skrzeszewie"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:07:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 15:17:01)
 • plik pdf - Uchwała Nr 333/XXX/05 Uchwała Nr 333/XXX/05
  (1.18 MB)
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pt: "Rozbudowa remizy OSP Skrzeszew"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:07:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 15:17:37)
 • plik pdf - Uchwała Nr 334/XXX/05 Uchwała Nr 334/XXX/05
  (1.11 MB)
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pt: "Budowa drogi do Sikor w gminie Wieliszew"
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:06:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 15:18:07)
 • plik pdf - Uchwała Nr 335/XXX/05 Uchwała Nr 335/XXX/05
  (886.16 KB)
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 318/XXIX/05 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 listopada 2005 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:06:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 15:18:49)
 • plik pdf - Uchwała Nr 336/XXX/05 Uchwała Nr 336/XXX/05
  (829.95 KB)
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 320/XXIX/05 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 listopada 2005 roku dotyczącej opłaty targowej
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:06:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 15:19:22)
 • plik pdf - Uchwała Nr 337/XXX/05 Uchwała Nr 337/XXX/05
  (581.88 KB)
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 323/XXIX/05 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 listopada 2005 roku dotyczącej obniżenia ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 roku
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:06:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 15:19:52)
 • plik pdf - Uchwała Nr 338/XXX/05 Uchwała Nr 338/XXX/05
  (11.65 MB)
  w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:06:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 15:20:26)
 • plik pdf - Uchwała Nr 339/XXX/05 Uchwała Nr 339/XXX/05
  (7.04 MB)
  w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:04:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 15:21:15)
 • plik pdf - Uchwała Nr 340/XXX/05 Uchwała Nr 340/XXX/05
  (2.61 MB)
  w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:03:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 15:21:48)
 • plik pdf - Uchwała Nr 341/XXX/05 Uchwała Nr 341/XXX/05
  (5.82 MB)
  w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (...) wypłacanych nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Wieliszew
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:02:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 15:22:26)
 • plik pdf - Uchwała Nr 342/XXX/05 Uchwała Nr 342/XXX/05
  (1.2 MB)
  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
  Wytworzył:
  Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Jan Sołtys
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2005-12-13
  Udostępnił:
  Magdalena Kucińska
  (2012-08-29 11:02:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Magdalena Kucińska
  (2013-01-02 15:22:57)