Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku (w związku z otrzymaniem/cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych)