Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 28 marca 2018 roku o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid.: 1005/19 w m. Wieliszew gm. Wieliszew i 49, 44/67, 44/218, 44/219, 44/220, 44/221, 44/222, 44/223, 44/224, 44/225 w m. Wieliszew PGR gm. Wieliszew