Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 3 kwietnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa), lokalizowanej na terenie części działki nr ewid.: 15/16 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszew