Obwieszczenie Starosty Legionowskiego z dnia 28 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej polegającej na rozbudowie drogi klasy D wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi ul. Długiej, na terenie działek o nr ewid.: 376/9, 376/10, 376/14, 376/15, 376/16 w obrębie nr 19 Michałów-Reginów, gmina Wieliszew, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów w systemie "Parkuj i jedź" - PKP Michałów-Reginów i PKP Wieliszew, gmina Wieliszew". Numery ewidencyjne działek, na których prowadzone będą roboty, w związku z budową/przebudową infrastruktury technicznej: 376/9, 376/10, 376/14 w obrębie nr 19 Michałów Reginów, gmina Wieliszew