Obwieszczenie Starosty Legionowskiego z dnia 29 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi klasy D wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogowym ul. Kolejowej, na terenie działki o nr ewid.: 376/35 w obrębie nr 19 Michałów-Reginów, gmina Wieliszew, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów w systemie "Parkuj i jedź" - PKP Michałów-Reginów i PKP Wieliszew, gmina Wieliszew"