Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 17 kwietnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi niskiego napięcia, na terenie części działek nr ewid.: 113, 123/22, 124/1, 16/4, 16/5, 16/13, w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszew