Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 17 kwietnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej Sn/nN, linii kablowych nN za złączami kablowymi, lokalizowanej na terenie części działek nr ewid.: 44/218, 44/219, 44/220, 44/221, 44/222, 44/223, 44/224, 44/225, 44/226 i cz. działki nr ewid.: 44/69 w m. Wieliszew PGR gm. Wieliszew