Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 25 kwietnia 2018 roku o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa) wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, lokalizowanej na terenie działki nr ewid. 54/31 w m. Michałów-Reginów gm. Wieliszew