Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew, gmina Wieliszew (rejon ul. Podgórnej)