Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 22 maja 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa), lokalizowanej na terenie części działki nr ewid. 3/4 w m. Olszewnica Stara gm. Wieliszew