Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 22 października 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa), lokalizowanej na terenie części działki nr ewid. 6894 w m. Skrzeszew gm. Wieliszew

 • plik pdf - Obwieszczenie Obwieszczenie
  (204.75 KB)
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Z-ca Wójta Zenon Adam Popławski
  (2018-10-22)
  Udostępnił:
  Angelika Pasek-Gilarska
  (2018-10-22 15:01:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Angelika Pasek-Gilarska
  (2018-10-22 15:05:14)