Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 22 października 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa), lokalizowanej na terenie części działek nr ewid.: 54/6, 54/21 i 54/31 w m. Michałów-Reginów gm. Wieliszew

 • plik pdf - Obwieszczenie Obwieszczenie
  (204.71 KB)
  Wytworzył:
  Z up. Wójta Z-ca Wójta Zenon Adam Popławski
  (2018-10-22)
  Udostępnił:
  Angelika Pasek-Gilarska
  (2018-10-22 15:57:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Angelika Pasek-Gilarska
  (2018-11-06 10:53:59)