Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 14 listopada 2018 roku o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP=do 0,5 MPa), lokalizowanej na terenie części działek nr ewid.: 54/6, 54/21 i 54/31 w m. Michałów-Reginów gm. Wieliszew