Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi niskiego napięcia, na terenie części działek nr ewid.: 1054/3, 1054/5, 1054/13, 794/23, 794/13, 794/24, 794/16, 794/15, 794/22, 794/21, w m. Wieliszew gm. Wieliszew