Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 listopada 2018 roku o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY , nr LGI4405A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą, projektowanej na terenie części działki nr ewid. 684 w m. Krubin gm. Wieliszew