Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 19 grudnia 2018 roku o zawieszeniu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej dystrybucyjnej 110kV relacji Legionowo - Wieliszew w zakresie zmiany trasy linii na odcinku od słupa nr 3 do słupa nr 8, zakres inwestycji - budowa słupów i fundamentów w nowej lokalizacji, montaż nowych przewodów i izolatorów, położonej w: Michałów-Reginów gmina Wieliszew, części działek nr ewid. : 160/1, 160/3, 162/4, 162/8, 162/9, 155/15, 164/1, 155/16, 155/8, 155/9, 155/22, 376/36, 1094/1, 1094/5, 1094/4 i 1094/3; Łajski gmina Wieliszew, część działki nr ewid. 103/13